Implanty Stomatologiczne

Braki w uzębieniu to nie tylko problem natury estetycznej, ale także istotne zagrożenie natury zdrowotnej.

Pozbawione zębów kości szczęk ulegają stopiowemu zanikowi, a przyjmowanie niedokładnie rozdrobnionego pokarmu może prowadzić nawet do chorób przewodu pokarmowego.

Implanty stomatologiczne są obecnie najbardziej zaawansowaną technologicznie metodą uzupełniania ubytków uzębienia.

Zabieg implantacji polega na umieszczeniu w luce powstałej po utraconym zębie specjalnie przygotowanego tytanowego implantu, na którym następnie mocuje się zrekonstruowany ząb. Taki osadzony w kości szczęki implant staje się po zagojeniu idealnym „zamiennikiem” utraconego zęba. Możliwe jest to dzięki zjawisku osteointegracji (lub osseointegracji) odkrytemu przez szwedzkiego badacza Per-Ingvara Branemarka.

Dzięki osteointegracji tytanowy implant stopniowo zrasta się z kością, a pacjent odzyskuje już na stałe idealnie dopasowany pod względem wyglądu i w pełni funkcjonaly ząb. Zabieg taki przewyższa zdecydowanie inne metody, jak np. mocowanie koron czy mostów, nie wymaga bowiem szlifowania (a więc częściowego niszczenia) zębów sąsiednich.

Gotowy implant pozwala, po pewnym czasie, na rozdrabnianie nawet najtwardszych pokarmów.